Vart femte barn i dagens Sverige far idag illa på olika sätt.
De far illa både psykiskt och fysiskt och lever i ständig oro. De har ont i magen, kan inte koncentrera sig i skolan, skyndar sig hem efter skolan för att ta hand om sina föräldrar och växer upp på tok för fort. Trygga ger barnen en röst genom att föreläsa om barns och ungas situation och ur ett barnperspektiv ge barns upplevelser ett sammanhang i vuxenvärlden.

Trygga vill inspirera människor som möter barn och ungdomar, på ett eller annat sätt, att få ett bredare och tydligare barnperspektiv. Vi vuxna måste börja våga se barnen runt oss och arbeta aktivt för att minska antalet barn som far illa.