Samordnare för hedersrelaterat förtryck och våld

Just nu är Jeanette Rahbe inhyrd av Orust kommun som samordnare för hedersrelaterat våld. I arbetsuppgifterna ingår att:

• Anordna utbildningar för politiker och tjänstemän om hedersrelaterat våld och förtryck.

• Utbilda och föreläsa för pedagoger, barn och ungdomar om hedersrelaterat förtryck och våld.

• Göra ett material ang. heder för ungdomar

• Samordna arbetet med projektet Kärleken är fri ute I skolorna

• Vara en tydlig del av arbetet med våld i nära relationer.

Jeanette Rahbe arbetar även som samordnare för Tjejjouren Väst. Det som bland annat ingår i arbetsuppgifterna där är att:

Vara samordnaren mellan Tjejjouren Väst och de kommuner som Tjejjouren vänder sig till. Där samordnaren är en del av de nätverk som arbetar med våld i nära relationer.

Vara ute och föreläsa om den problematik som finns hos stödsökande som Tjejjouren Väst möter i sitt ideella arbete. Hur de ideella verksamheterna och kommunerna arbetar med detta tillsammans och samverkar?

Utbilda och vidareutbilda jourtjejer i Tjejjouren Väst samt stötta föreningen i deras arbete.

 

Hon är inte hora
Detta är ett projekt som handlar om hur våra värderingar och val spelar roll i våra liv. Hur ser vi på makt, relation, och våldtäkt? Vilka värderingar har vi om ett sådant totalt förtryck som våldtäkt är? Vad är livsutrymme och hur kan vi påverka vårt livsutrymme? Camilla Hansson är skådespelerska och har spelat upp en monolog om våldtäkt ur iakttagarens perspektiv, bystanderperspektiv. Föreställningen, När tågen går förbi, har spelats under 2004 och 2005 för årskurs 9 i Västsverige. Den handlar om ett skämt som går för långt. Ett skämt som spelar ut och tar fram extrema sidor ur människor. Det spelar ingen roll om man är aktiv eller iakttagare, alla berörs.

 

Konsult Jeanette Rahbe har sedan 2002 varit ute och föreläst om våldtäkt för högstadieskolor och gymnasieskolor.

 Vi erbjuder en heldag med möjlighet för uppföljning. På förmiddagen så spelar Camilla upp monologen. Och på eftermiddagen har Jeanette och Camilla workshops i könsseparatistiska grupper. Workshopen innehåller både värderingsövningar och föreläsning.

Alla tankar som kommit igång under föreställningen ska vi försöka hjälpa ungdomarna att forma till ord. Att sätta ord på saker är att synliggöra problemet. Det blir diskussion om val, våldtäkt, makt, relationer och livsutrymme. Vi kommer att ge fakta om våldtäkt och prata en del om sexualbrottslagen. 

Vi vill försöka få ungdomarna att förstå vart alla värderingar kommer ifrån och genom kunskap och genom att sätta ord på alla tankar så tror vi på förändring. Vi tror att vårt koncept med teater och föreläsning kan sätta igång en viktig diskussion och process i varje människa. Vi utför projektet i ungdomars egna klassrum och gör det verkligt och på deras nivå.