Trygga  erbjuder olika föreläsningar för att föra upp frågan om utsatta barn och inspirera till ett aktivt arbete för att synliggöra utsatta grupper och individer.

Vi erbjuder även föreläsningar för ungdoms- och barngrupper.

Våld i nära relationer
Vart tionde barn upplever våld i nära relation. Ca 17 kvinnor dör på grund av våld i nära relationer. Siffrorna är tydliga om vilket problem våld i nära relationer innebär för alla i samhället. Trygga ger en grundbas i vad våld innebär. Vad är våld? Hur kan man prata om våld? Vem är det som blir utsatt? Vad är normaliseringsprocessen? Hur kan vi aktivt arbeta med denna fråga?

 

Ses Offline
Ungdsomsstyrelsen har arbetat fram ett material som är i lektionsformat. Materialet ger kunskap och inbjuder till ett samtal och diskussioner med unga om integritet, gränssättning, sex och relationer via internet. Trygga använder detta material och föreläser ute i klassummen för att ge ungdomar fler verktyg att använda i sitt liv ute på internet. 

 

Hedersrelaterat förtryck och våld
Vad innebär hedersförtryck? Är det bara ett olyckligt uttryck? Sker det bara inom vissa grupper? Hur ska vi kunna förstå? Trygga öppnar en grunddiskussion och ger fakta om vad hedersrelaterat våld och förtryck är och hur det ser ut i dagens Sverige. Undersökningar säger att ca 70000 unga människor i Sverige lever i hedersrelaterat förtryck.

 

För pedagoger
Många barn och unga människor mår idag väldigt dåligt och många av dessa är tyvärr osynliga i vuxenvärlden. All personal som arbetar med barn och ungdomar är väl medvetna om detta problem. För att känna sig säker på sin yrkesroll som pedagog som arbetar med barn som far illa så krävs det att detta ämne diskuteras ofta och på nya sätt. Föreläsningen består av tre olika delar:• Våld i nära relationer? Hur ser barns verklighet ut som upplever detta i hemmet?


• Filmen: Jag hade en mardröm visas och diskuteras.


• Anmälningsplikten, vad krävs vid en anmälning och hur går det till?Härskartekniker
För att uppnå jämställdhet på alla områden i samhället så är det viktigt att se hur makten rör sig och vilken roll den spelar mellan människor. Några av de tydligaste tekniker som används för att få makt är härskartekniker. Trygga ger en föreläsning om vilka härskartekniker som finns, hur man upptäcker dem och hur man kan arbeta för få bort dessa. De flesta använder sig av dessa härskartekniker i sin vardag medvetet eller omedvetet och ofta utsätts barn för härskartekniker.


Våldtäkt
Detta är en föreläsning/ diskussion om våldtäkt samt fördomar om våldtäkt. Trygga använder sig utav både föreläsning och värderingsövningar. Vi tar upp olika ”gråzoner” och värderingar som finns i människors medvetande när det gäller våldtäkt. Hur ser Sveriges statistik ut när det gäller våldtäkt? Är de siffrorna att lita på och vad säger de? Vi pratar om vart dessa föreställningar och gråzoner kommer ifrån och hur det ser ut runt oss i verkligheten. Vilka lagar tar upp våldtäkt och vad säger de? Vad leder dessa föreställningar till? Vad har våldtäkt med jämställdhet att göra? Vi diskuterar vad som menas med livsutrymme och hur vårt livsutrymme påverkas vid en våldtäkt beroende på kön. Trygga tar även upp arbetet på kvinnohus/kvinnojourer och ger en del praktiska råd om hur man kan hjälp någon som råkat illa ut eller om man själv råkar illa ut. Under föreläsningen finns det ett stort utrymme för diskussion och funderingar. Den här föreläsningen kräver efterarbete och uppföljning i form av samtal.