Att inspirera och handleda människor, både i grupp och enskilt, är en stor och viktig del av Tryggas verksamhet.


Inspiration och handledning i barnrättsarbete
De allra flesta vet att barns rättigheter är viktiga. Men det räcker inte att veta vad barnkonventionen är. Trygga kan inspirera och handleda er i er verksamhet för att tydligare arbeta ur ett barnrättsperspektiv. Hur kan vi arbeta med barnkonventionen i vår verksamhet? Vad är barnperspektiv, barnets perspektiv och barnrättsperspektiv? Har vi alla samma värderingar när det gäller detta ämne? Hur kan vi tillsammans med barnen arbeta oss framåt och bli bättre på att se världen ur barnens perspektiv?

 

Likabehandlingsplan – förskola och skola
Likabehandlingsplanen är barnens viktigaste dokument både inom skola och förskola. Där barnens rättigheter ligger i fokus. Det är en handlingsplan som tryggar våra barn under deras tid i förskola och skola. Alla verksamheter har en likabehandlingsplan men är den reviderad och är den aktuell? Är det något ni aktivt arbetar med varje dag? Har er verksamhet tydliga mål och handlingsplaner hur ni effektivt ska uppnå dessa mål? Många skolor och förskolor har inte möjlighet att på djupet diskutera dessa frågor och se behovet av att ha en målinriktad och aktuell likabehandlingsplan. Trygga kan som konsult hjälpa er verksamhet att bli inspirerade och komma igång med likabehandlingsarbetet på nytt. Att se detta oerhört viktiga dokument med nya ögon och hitta glädjen och tyngden att arbeta med likabehandling på olika sätt just i er verksamhet.